Heisann 👋

Vil du bli bedre, er tilbakemeldinger nødvendig. Dessverre er det alt for vanlig med lange, detaljerte skjemaer 🥱 Vi er et alternativ til det!
Krets er et lite, uavhengig selskap som jobber for friksjonsfri tilbakemelding.
- Olav- daglig leder, utvikler og alt annet

Tradisjonell 🗒️

Krets 🎉